Michal Tejgi

Zobraziť signatúry

Tejgi Michal je nezávislý, menej známy umelec

z Bratislavy. Napriek tradičnému vyzneniu a využitiu klasických maliarských prostriedkov sa tvorba orientuje na prítomnú dobu. Autor sa snaži reflektovať život súčastného človeka - zaujímajú ho aktuálne problémy, ale rovnako aj príznačné momenty doby, ktoré sa pokúša identifikovať a následne vizualizovať.
V tvorbe sa odrážajú prvky a myšlienky technickej školy.

Jeho maľba sa koncentruje najmä na vzťah farby a štruktúry. Práve takéto hľadanie aktuálneho výrazu ho sprevádza pri stvárňovaní mestských motívov. Jeho výtvarné smerovanie občas inklinuje k zobrazeniu prírodných motívov.

Výtvarné umenie sa mu stalo od detstva záľubou. Na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave absolvoval ateliér Zuzany Kyselicovej. Získal základné poznatky techník výtvarného umenia, ktoré po čase využil pri úspešných talentových skúškach na STU FACH. Vydal sa iným smerom, ale výtvarné umenie v ňom prežíva stále. Počas štúdia sa zapája do výtvarných súťaží či art festivalov. Tvorí akrylom maľované obrazy, kreslené skice odzrkadľujúce pocity, záujmy v aktuálnom dianí či umení.

Prezentoval sa v roku 2019 na Artiofeste, kde vystúpil z prezentáciou diel svojej vtedajšej tvorby.
V roku 2020 sa účastnil krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2020, kde sa mu umiestnil obraz z názvom Bratislava in the Age of Industry a bol prezentovaný a vystavený v Zichycho paláci