Suren Mesropyan

1985 -
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Arménsko

Jedinečný umelec, trvalo žijúci na Slovensku, absolvent dvoch umeleckých škôl, vysokoškolský pedagóg, ale predovšetkým maliar neobyčajného videnia . On svoje zážitky, poznanie, prepojené s kreativitou dokáže divákovi predložiť v osobitom podaní, kde dominuje impresionistická reminiscencia a voľba námetu.
Umelec patrí bezozosporu k tým, ktorí tvorivo smerujú k, básnicky povedané, tým veľkým métam, ktorých nositeľom je talent a umelecký výraz. Autorova ranná tvorba presiahla očakávania pedagogov a dnes nesie osobitý prízvuk iných svetov, ktoré sa prelínajú so Slovenskom.
Autor maľuje krásu. Tá je v žene, kvetoch, prírode, či už v nádhere roviny alebo dynamike hôr.
Budúcnosť tohto umelca tvorí jeho maliarska cesta, ktorá rastie do tvorby pre hodnoty i investície. Suverén v maľbe aj jej úspechu.