Ladislav Snopek

1919 - 2010
Zobraziť signatúry

Ladislav Snopek sa narodil 10. decembra 1919 v Mařaticiah a zomrel 4. októbra 2010 v Bratislave.

Medzi jeho najznámejšiu pamätníkovú tvorbu patrí pomník Dušana Jurkoviča odhalený roku 1973, pomník Ľudovíta Štúra z roku1967, pamätník francúzskym partizánom, ktorý stojí na vŕšku Zvonica v okolí Strečna. V roku 1985 získal titul Národný umelec. Bol to významný bol slovenský sochár a medailér.