Loftus W. Etienne

Zobraziť signatúry

Autor sa narodil v 1951 roku v Dominikánskej Republike, označovaný ako Karibský kolážový umelec, žil v čase svojej tvorby jak v Londýne, tak v Nemecku a vo Wiedni, kde ho aj v 80. rokoch objavil aj známi galerista Helmut Klewan, ktorý bol unesený z jeho bezprostredne, nekonvenčného až naivného umeleckého prejavu a začal ho aj aktivne v jeho ďalšej tvorbe podporovať. Uviedol ho aj do vtedajšej sosiety (v súčasnej dobe etablovaných) umelcov moderného umenia. V tomto období sa mu dostalo aj určitej slávy, ktorá však nemala dlhého trvanie, nakoľko jeho túžba po domovine viedla nakoniec k návratu do krajiny jeho pôvodu. O súčasnej tvorbe sú len velice skromné informácie...