Ján Spáčil

1892 - 1982
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 2.1.1892
Miesto narodenia: Praha

Narodený 2. 1. 1892 v Prahe a zemrel 28. 2. 1982 v Chebe.
Študoval u A. Kalvodu, J. Šetelíka a na Akadémii v Mníchove. Pôsobil ako profesor na umeleckom výtvarnom učilišti v Rostove na Done v Rusku. Vystavoval v Rostove, v Moskve a v Petrohrade. Používal také i pseudonym Žeranovský. Po návrate do Čiech v roku 1920 maľoval mestské zákutia starej Prahe, zachytil mestskú architektúru, od 1950 žil v Chebe. Maľoval realistické obrazy architektúry i okolí Chebu, lesné scenérie a vytvoril trvalý dokumentárny fond tohoto mesta. Kolektívne vystavoval s karlovarskými výtvarníkmi. Zastúpený je v zbierkach Středočeské galerie v Praze, GVU Cheb, GU Karlove Vary a inde.

Autorove diela


Tancovačka