Alexander Ottmár

1964-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 26.6.1964
Miesto narodenia: Želiezovce

Alexander Ottmár, narodený v Želiezovciach v r.1964 sa venuje výtvarnej tvorbe už od útleho veku. Ako umelec (samouk) je známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka svojej neobyčajnej tvorivosti sa rýchlo vypracoval na všestranného umelca schopného živiť sa vlastnou tvorbou ako profesionálny maliar. Zúčastnil sa na nespočetných výstavách v 5. štátoch. Vystavoval vo viacerých európskych krajinách a jeho obrazy sú súčasťou zbierok niekoľkých svetových galérií. Tento umelec je už autorom niekoľkých knižných ilustrácií a obalov. Podieľa sa na aktivitách mnohých regionálnych, národných i medzinárodných spolkov a umeleckých združení. Je členom Združenia Výtvarných Umelcom Západného Slovenska, Fondu výtvarných umení SR, od roku 2000 je členom umeleckej skupiny MBKKE (Muravidék Baráti kör Kultúrális Egyesület) - umelci maďarskej národnosti z 10 štátov.
Vo svojich dielach využíva rôzne výtvarné techniky ako sú olejové, temperové i akrylové farby, pastely i kresby tušom. Je predovšetkým známy ako figuralista, ktorý vo svojich dielach skúma hĺbky duše. Svoje postavy zachytáva v hraničných životných situáciách, pri ktorých je odhaľovanie vlastného vnútra už len vedľajším efektom. Vo svojej umeleckej výpovedi sa omnoho viac, ako o krásu, usiluje o pravdivosť.