Mária Hanušovská

1953 -
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Krompachy

Mária Hanušovská, rod. Šumjaciová, 1953, Krompachy, Banská Bystrica

Štúdium

Študovala som na Univerzite P. J. Šafárika, Ped. fakulte v Prešove, 1.-5. ZDŠ /1972-1975/.
Celý svoj profesionálny život som venovala žiakom na ZŠ. No, mojou srdcovou záležitosťou
bolo výtvarné umenie, ktorému som úplne podľahla. Výtvarné výtvory detí ma okúzlili.
Vyskúšala som množstvo techník, zúčastňovala som sa tvorivých dielní, výtvarných súťaží, absolvovala
cyklické vzdelávania.

Oblasť tvorby

Očaril ma abstrakt - nekonečný priestor možností ponorenia sa do hĺbok sveta fantázie, emócií, hier,vyjadrujúci sa len zostavou
farebných škvŕn, plôch, čiar a ich deformáciou.
Pohltila ma maľba akrylom, jeho čaro farebného spektra a média. Dominantným prvkom diel je farba.
Pracujem spontánne. Tvorba ma oslobodzuje a obohacuje nádherou sveta!
Svoje diela prezentujem na domácich aj zahraničných samostatných, spoločných výstavách i súťažiach.
Niektoré boli publikované v katalógových publikáciách, /NEUTRAL-ISM 2017, IOAF 2018/.
Som kontaktnou členkou medzinárodného hnutia NEUTRAL-ISM-ITALIA na Slovensku, zakladateľ Francesco Perilli.