Denisa Čičváková

Zobraziť signatúry

Tvorba Denisy Čičvákovej má pomerne široký tematický záber. V prvom rade sa zameriava hlavne na figurálnu tvorbu, ale okrem toho maľuje aj košické uličky, či krajinky. Jej diela sú lyricky ladené, ale, ako sama vraví, dotýka sa aj sociálnych a duchovných tém. Počas celého uplynulého roka sa venovala jednej téme - žena. Práve tento motív zhmotnila do poslednej prezentácie s názvom Dotyky ktorá bola vyvrcholením jej tvorby.
K štetcom a palete mala Denisa vždy blízko. Pochádza z umeleckej rodiny a zhoda priezviska s významným slovenským maliarom nie je vôbec náhodná, je už druhou výtvarnou generáciou tejto rodiny. Prvé maliarske kroky robila pod dohľadom svojho otca, akademického maliara Michala Čičváka. Bol jej najväčším vzorom a inšpirátorom. Vo svojich dielach sa vybrala vlastnou cestou a svojou identitou.
Denisa Čičváková so svojimi obrazmi zabodovala v troch ročníkoch prestížnej výtvarnej súťaže Košická paleta. Odborná porota jej ocenila päť obrazov, ktoré boli vystavené na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum v Trenčíne.