Beáta Čop

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Košice

Beáta Čop je súčasná umelkyňa narodená v Košiciach. Študovala matematiku a informatiku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Vo štvrtom ročníku sa rozhodla školu zanechať a venovať sa výtvarnému umeniu. Venovala sa hlavne maliarstvu, ktorému sa učila súkromne a vlastnou prácou. Keďže Beáta Čop vyrastala na Slovensku v rodine pestovateľa vínnej révy a amatérskeho naivného maliara k prírode mala veľmi blízko. Čo sa odrazilo aj v tvorbe maliarky. Spája v nich lásku k prírode i maľovaniu. Práve v prírode objavila zmysel pre krásu a pochopila, že príroda je najväčší umelec.

Prvé profesionálne úspechy žala v zahraničí v Slovinsku. Dnes jej obrazy tešia ľudí nielen v Slovinsku, ale tiež aj v Kanade, Nemecku, Chorvátsku, Českej republike, Moldavsku a tiež v rodnej krajine na Slovensku od Bratislavy až po Čiernu nad Tisou. Diela sa nachádzajú nielen v súkromných zbierkach ale stretneme sa s nimi aj v rekreačných zariadeniach, firmách, nemocniciach, kaviarniach, v hoteloch...práve tam , kde ich môžu ľudia obdivovať.

Obrazy Beáty Čop sú úžasným spojením estetiky a krásy výtvarného umenia s pôsobením energie na človeka a priestor prostredníctvom výtvarného diela. Ich jedinou úlohou je harmonizovať človeka a priestor. Cieľom je, aby človek sám v sebe našiel pozitívnu silu, koncentroval sa na ňu, rozvíjal ju a žil v súlade s princípmi vesmíru. Počas niekoľkých rokov maľovania v sebe objavila dar zhmotňovať energiu rukami a tento dar začala používať pri maľovaní energetických obrazoch. (Energetické obrazy sú tvorené nezávisle na rozume, želaniach, či fantázii. Stimulujú tam, kde je to potrebné. Každá farba, spojenie farieb, tvar, celkový obraz, majú svoju vibráciu. Na niekoho pôsobí rovnaký obraz ukľudňujúcim dojmom, inému môže byť naopak až nepríjemný.)
Pri svojej práci stretáva ľudí, ktorým jej obrazy pomáhajú vylepšiť ich životy po všetkých stránkach. Ich vďaka a spokojnosť sú pre ňu motorom a tou energiou, ktorú jej práca pohlcuje najviac.