Jaroslav Čermák

1931 - 1878
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.9.1831
Miesto narodenia: Praha

Jaroslav Čermák sa narodil 1. 9. 1931 v Prahe, zomrel 23. 4. 1878 v Paríži. Kľúčová osobnosť českého romatizujúceho realizmu 19. storočia. 1848 - 1849 študoval na pražskej AVU (prof. Christian Ruben). 1849 odišiel cez Mníchov, Drážďany, Berlín a Düsseldorf do Antverp, kde sa zapísal na maliarsku akadémiu do ateliéru G. Wappersa (1849 – 1850). Potom cestoval do Holandska a Francúzska, kde sa v rokoch 1850 - 1854 školil v ateliéroch Louise Gallaita v Bruseli a v Paríži. V prvej polovici šesťdesiatych rokov podnikol cesty do juhoslovanských krajín, najmä do Čiernej Hory, ktoré sa mu po vzore lorda Byrona stala námetom romantických obrazov, tematicky sa viažúcich k oslobodzovaciemu boju čiernohorcov proti tureckej okupácii. 1858 podnikol cestu na Slovensko, kde podľa Josefa Mánesa hľadal výraz národnej osobitosti (Slovenská matka). V druhej polovici šesťdesiatych rokov študijné cesty do Francúzska: Riviéra a Pyreneje. 1865-1867 pobyt v Taliansku. 1869 sa usídlil v mestečku Roscoff v Bretónsku. Dostal ponuku na prevzatie miesta riaditeľa pražskej Akadémie, ale odmietol ju a radšej zostal v cudzine. Bol veľkou postavou českého umenia so silným realistickým cítením a romatickou predstavivosťou, docenenia sa však dočkal až s veľkým oneskorením.