Ján Želibský

Zobraziť signatúry

Ján Želibský sa narodil 24. 11. 1907 v Jablonovom pri Malackách, zomrel roku 1997. 1924-26 navštevoval súkromnú školu G. Mallého v Bratislave. 1930-33 študoval na Umelecko-priemyslovej škole (prof. Hofbauer), 1933-36 na Akadémii výtvarných umení (prof. Nowak) v Prahe. 1935 trojmesačný študijný pobyt vo Francúzsku. Z literatúry: Volavka, V.: Ján Želibský. Obrazy a kresby. Bratislava 1961; Peterajová, Ľ.: Ján Želibský. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1968; Bachratý, B.: Ján Želibský. Kresby 1934-1973; Zmetáková, D.: Ján Želibský. Súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1982

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ŽELIBSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
100 000 Sk - Pólo. Rok 1940. Olej na plátne. 57x68 cm.
70 000 Sk - Návšteva. Rok 1964. Olej na lepenke. 55x71 cm.
46 000 Sk - Bratislava. Rok 1957. Olej na plátne. 57x77 cm.

Autorove diela


Dve ženy II.

Klaňajúci

Oráčina

Stretnutie

Na trhu

Rodina