Jana Želibská

Zobraziť signatúry

Jana Želibská sa narodila 3. 5. 1941 v Olomouci. 1959-66 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od 60. rokov sa suverénne pohybuje na slovenskej výtvarnej scéne. Podľa Ivana Jančára Želibská: "... po počiatočných prácach vychádzajúcich z pop-artového poučenia v rámci realizácie enviromentov, uskutočňuje na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov niekoľko akcií s dôrazom na komunikatívnosť a prelínanie umenia so životom. Jej akčné prejavy sa odohrávajú nielen v prírodnom prostredí, kde vychádza z mytológie alebo ľudových zvykov, ale aj v komornejších mestských prostrediach, kde spolupracuje so svojimi priateľmi. Téma obnaženej ženskej figúry sa v jej tvorbe prelína s vlastnou otvorenosťou, snahou o bezprostrednú komunikáciu a depatetizáciu umenia". Samostatne vystavovala v Bratislave (1992, 1996, 1999), Žiline (1993, 1996) a Šamoríne (1998).