Jan Zrzavý

1890 - 1977
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 5.11.1890
Miesto narodenia: Vadin ( Česko )

Jan Zrzavý sa narodil 5.11.1890, zomrel 12.10.1977.Bol českým maliarom a grafikom, ilustrátorom aj scénaristom.Je významným scénaristom ľeskej výtvarnej avantgardy nastupujúcej v 20.storočí.Vyštudoval VŠUP v Prahe.Bol zakladajúcim členom skupiny SURSUM, členom spolku Mánes. Podnikol cesty do Talianska.Belgicka,určitý čas pobudol vo Francúzku.Jeho prvá etapa prác má charakter ľeského secesného symbolizmu a expresionizmu ( Nokturno, Zátišie s konvalinkami, Údolie smútku,Utrpenie..), inšpirované talianskou renesanciou- Rafael, Leonardo. Po 1.sv.vojne sa vykryštalizoval jeho štýl do harmonického obrazu s lyrickým mäkkým tvarom ( Melancholia, Priateľka…) V druhej polovici 20.stor. sa začal venovať krajinomaľbe (Carmaret, Ostravske haldy,San Marco v noci…), kde vytvoril metaforu pocitu splynutia s prírodnými silami harmónie, kľudu, času. Od pol.30.rokov opustil pastelovo poeticky kolorit v prospech sýtejších farieb.Počas 2. sv. vojny a po nej sa v jeho krajinomaľbe objavuje osudnosť a baladičnosť ( Via Appia) vedľa motívu smrti ale aj nádeje ( Benátske zátišie). Počas celej jeho tvorby ostal verný jednému motívu ( motív Kleopatry ).

Autorove diela


Loďky