Ladislav Zozuľák

1942-2006
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 18.11.1942
Miesto narodenia: Bačkov

Ladislav Zozuľák sa narodil 18. novembra 1942 v Bačkove, zomrel 6. mája 2006 v Košiciach.

V rokoch 1963-1968 študoval na Katedre výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove, u doc. J. Bendíka a prof. J. Lehotského. Po absolutóriu pôsobil ako stredoškolský pedagóg. V rokoch 1972-1994 bol riaditeľom Východoslovenskej galérie v Košiciach. Jeho tvorba bola ovplyvnená A. Jasuschom, neskôr je jeho prejav zameraný hlavne na krajinomaľbu. Bol zakladateľom Medzinárodného bienále maľby v Košiciach.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 250).

Autorove diela


Zemplínska rovina

Krovie

Žatevná etuda VI.

Žatevná etuda V.

Východoslovenská krajina

Krovie

Zemplínska rovina

Krajina III.

Krovie

Vtáci nad krajinou

Žatevná eduta I.

Žatevná eduta II.

Východoslovenská krajina

Krajina

Krajina