Anna Matta

1990 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1990
Miesto narodenia: Petrohrad

Narodila sa v Petrohrade v roku 1990. Anna si od útleho veku uvedomovala hľadanie pravej identity u ľudí poznačených režimom. Anniní rodičia sú pôvodom ingermanlandskí Fíni, ktorí nanovo objavovali svoj jazyk, tradície a mentalitu.
Vplyv škandinávskeho spôsobu života a štýlu je vidno aj v jej tvorbe. Anna sa venovala umeniu, hudbe a cestovaniu od ranného detstva.
V roku 2005 až 2007 študovala na gymnáziu architektúry, kde sa pripravovala na štúdium vysokej školy umenia. Počas štúdia na gymnáziu navštevovala hodiny kresby v ateliéroch B.B. Kazakova, J.J. Lavrentieva a V. V. Kracmera.
V roku 2008 nastúpila na odbor Výtvarného textilu na Umelecko Priemyselnej Akadémii v Petrohrade, kde študovala textilné techniky, maľbu, kresbu a dejiny umenia.
Najväčší vplyv na Annu mal pán profesor Kirill Aleksandrovitsj Goesjtsjin, ktorý 45 rokov pôsobil v Umelecko Priemyselnej Akadémii. Jeho názory a postoj k práci boli impulzom pre umelecký rozvoj Anny: princípy citlivového vnímania okolia, otvorenosť novému a oddanosť k umeleckej práci.
V roku 2011 úpešne ukončila bakalárske a v roku 2014 magisterské šúdium s vyznamenaním na odbore Dizajn textilu.
Ako diplomovú prácu predstavila monumentálne textilné plátno “Záhrada” inšpirované prírodou Slovenska. Táto práca bola vysoko ocenená komisiou Umelcov a historikov umenia.
Dnes Anna Matta pôsobí ako umelecká maliarka v Michalovciach. Zúčastňuje sa rozmanitých podujatí ako slobodný umelec. Vychováva dve deti a pracuje nad založením vlastného ateliéru."