Viktor Zemplényi

1894-1973
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1894
Miesto narodenia: Sátoraljaújhely

Viktor Zemplényi sa narodil v roku 1894 v maďarskom Sátoraljaújhely. Zomrel v roku 1973 v Košiciach.

Vyštudoval Umelecko-priemyselnú školu v Budapešti pod vedením B. Székelyho a K. Lotza. Pokračoval v štúdiách na Akadémii výtvarného umenia v Mníchove. Bol predstaviteľom klasického prúdu Szolnockej výtvarnej umeleckej kolónie, ktorá vplývala na jeho výtvarnú činnosť aj na Slovensku. Žil v Košiciach. Určitý čas pôsobil ako pedagóg v Michalovciach.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 248).

Autorove diela


Pred domom

Pred domom

Na priedomí

Na priedomí