František Záleský

Zobraziť signatúry

František Záleský sa narodil 24. 2. 1901 v Drahanoviciach pri Olomouci. Študoval súkromne u prof. Orbána v Budapešti. Vystavoval s Umeleckou besedou v Bratislave, Užhorode, Mukačeve, Košiciach aj inde na Slovensku. Námety si vyberal najčastejšie z oblasti Tatier a Podkarpatskej Rusi. Z literatúry: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, II. zv., L-Ž, Ostrava 1993, str. 718

Autorove diela


Predjarie

Les

Predjarie