Ladislav Záborský

1921 - 2016
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 22. január 1921
Miesto narodenia: Tisovec

Ladislav Záborský (* 22. január 1921, Tisovec) je súčasný slovenský maliar. Ladislav Záborský študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave u prof. Mudrocha, Mallého a Benku. Pôsobil ako profesor kreslenia a deskriptívnej geometrie na gymnáziu v Martine. V rokoch 1953-57 bol odsúdený a uväznený za náboženskú aktivitu. V rokoch 1968-69 bol na študijnom pobyte vo Francúzsku. Žije a pracuje v Martine. Dielo Podstatou tvorby Ladislava Záborského sú zážitky vnútorného života. Každý Záborského obraz je objavovaním Boha a dialógom s Večnosťou. Nie je náboženským maliarom v pravom zmysle tohto slova, ale je maliarom duchovného svetla. Svetlo jeho obrazov vyviera zvnútra. On sám o svojich dielach hovorí: „Podstata mojej tvorby je zážitok srdca o skutočnosti Boha”. Podľa Záborského: „Umenie, ktoré hľadá pravdu a krásu, je predtuchou večnosti.” Práve absencia pravdy v kráse je jedným z nedostatkov, ktoré Záborský vyčíta abstraktnému umeniu. Ladislav Záborský sa musel po dlhé desaťročia zaobísť bez oficiálneho uznania. V časoch diktatúry komunistickej strany jednoducho nebolo možné jeho tvorbu oficiálne oceniť. Jeho umeniu však táto periférna existencia neublížila. Dovidel ďalej ako tí, ktorých postavili na piedestály. Neoslepovali ho reflektory, zato mu bolo dopriate vidieť Svetlo, v ktorom sa rodia všetky farby. Jeho obrazy pripomínajú priam stromoradie svetiel, ktoré maliar jedno po druhom zažíha, aby sme videli nie na neho, ale na cestu, po ktorej prešiel aj kvôli nám. Ladislav Záborský vytvoril okrem obrazov aj farebné a leptané vitráže pre 25 kostolov na Slovensku. Je tiež autorom 21 krížových ciest v rôznych technikách. Vystavuje od roku 1943, posledná jubilejná výstava sa uskutočnila v Martine na jeseň roku 1991. Zomrel v roku 2016.

Autorove diela


Slnko nad obzorom

Kaštieľ v Okoličnom

Dom

Kyprý sneh

Jesenná krajina

Mesačný svit

Malá Fatra v zime

Usadlosť

Jar

Cesta dolinou

Čelista