Szidónia Varga

1965
Zobraziť signatúry

Maďarská výtvarná umelkyňa, ktorej tvorbu charakterizujú najmä romantické kvetinové zátišia a jemné romantické figurálne maľby. V tejto oblasti je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej výtvarnej scény v Maďarsku.