Antonín Smažil

1923 - 2011
Zobraziť signatúry

Akademický maliar Antonín Smažil sa narodil 22.novebra 1923 v Bobrovej na Českomoravskej vysočine.

V roku 1945-1949 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej u prof. Karla Svolinského a na Karlovej univerzite u prof. Cyrila Boudy , Martina Salcmana a Karla Lidického.

Od roku 1953 žil a tvoril v Bratislave.

Vo svojej tvorbe sa venoval prevažne krajinomaľbe. Inšpiráciou mu bola rodná Vysočina, južné Čechy, Slovensko a taktiež cudzie krajiny, ktoré navštívil (Juhoslávia, Španielsko, Mongolsko, Japonsko, Kuba).

Zomrel 5.októbra 2011 v Bratislave.

Autorove diela


Poézia leta

Liptov