Imrich Vysočan

1924-1994
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1924
Miesto narodenia: Prievidza

Narodil sa r.1924 v Prievidzi, zomrel r.1994 v Bojniciach. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú, Odd. kreslenia a maľovania, (J. Mudroch, G. Mallý, D. Milly, J.Kostka). Bol zakladajúcim členom UBS a vysokoškolským pedagógom. Mal 13 samostatných výstav a zúčastnil sa 33 spoločných výstav. Vystavoval po celom území Slovenska, v Prahe, v Moskve, v Štokholme ...Do roku 1973 žil a tvoril v Bratislave, potom sa natrvalo vrátil do rodnej Prievidze. V časoch realizácie rozsiahlej tvorby v architektúre a voľnej komornej maľbe aktívne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1952 - 1955 na VŠVU v Bratislave ako asistent profesora Majejku a tajomník Katedry maliarstva. V rokoch 1962 - 1975 pôsobil ako docent Ústavu kreslenia pri Katedre dejín a teórie architektúry, kreslenia a modelovania Stavebnej fakulty v Bratislave.
Aktívne pôsobil v rôznych funkciách Slovenského zväzu výtvarných umelcov - predseda ateliérovej komisie a v rokoch 1962 - 1975 aj ako predseda Západoslovenského kraja ZSVU v Bratislave. V rozsiahlej, voľnej komornej tvorbe sa naplno prejavilo jeho kresliarske nadanie a umelecko-ľudská vnímavosť. Pozornosť si zasluhujú olejomaľby Veľkomoravské kniežatá (1971) a Vzbury prievidzských žien . Najdôležitejším výrazovým prostriedkom jeho tvorby je kresba, čo využil v počiatkoch tvorby v pozoruhodných karikatúrach a grafických cykloch. Kresliarske výrazové prostriedky natrvalo umocnil v realizáciách štrukturálnych omietok, mozaík, leptaného skla i betónového reliéfu, pričom každá zo zvolených techník sa vyznačuje citlivým vzťahom k materiálu a dôkladnou znalosťou jeho vizuálneho pôsobenia. V maľbe ho zaujímal lineárny a farebný kontrast, pričom racionálnu kompozíciu a farebnú vyváženosť dotváral expresívnymi ťahmi štetca. Krajinárska tvorba je motivovaná láskou k priestoru rodného kraja a k miestam jeho umeleckého pôsobenia. ( Zdroj: Múzeum SVU - AG )

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL I. VYSOČANA NA AUKCIÁCH :
800 € - Melanchólia. Rok 1961. Olej na plátne, 75 x 90 cm. (Darte - 20.3.2005)
550 € - Kompozícia. Olej na sololite, 91 x 102 cm. (Darte - 3.10.2010)
500 € - Červená krajina. Rok 1969. Olej na sololite, 61 x 80 cm. (Darte - 30.5.2010)
450 € - Básnik. Rok 1961. Olej na plátne, 75 x 100 cm. (Darte - 28.10.2012)

Autorove diela


Astry a ovocie

Zátišie s rybou

Cirkusanti

Krajina z Levár

Bratislava

Zátišie s ovocím

Na dvore

Kľukatá cesta

Jesenná krajina so slnkom

Sozopol

Žena

Rodina

Dve postavy s koňom

Dvaja

Kompozícia

Na dvore

Lode

Kompozícia

Na dvore

Rodina

Dve postavy z koňom

Tarnovo

Svieža zeleň

Hlava muža

Žena

Križovatka

Ikaros a Daidalos

Portrét

Žena v ružovej krajine

Svieža zeleň

Žena

Mesto

Kompozícia

Sená v Heľpe

Dievča v klobúku

Ikarov pád

Pred domami

Mesto III.

Dievča v klobúku

Kytica s píšťalou a črpákom

Zátišie s fľašou

Žena v bielej šatke

Tri postavy

Zátišie

Vojna

Ľudia

Dve ženy

Symfónia

Matka

Symfónia

Údenáč

Kompozícia

Básnik

Žena

Portrét muža

Matka s dieťaťom

Akt

Chalúpky

Križovatka

Rodina

Dievča

Z poľa

Žltá kompozícia

Matka

Na poli

Dievča