Ivan Vychlopen

Zobraziť signatúry

Ivan Vychlopen sa narodil 2. 5. 1941 v Novom Meste nad Váhom. 1960-66 študoval na VŠVU (prof. Matejka, Čemický). Od 1967 pôsobil ako odborný asistent na VŠVU. Ťažiskom jeho tvorby bola komorná maľba, grafika, ilustrácia a tapiséria. Z literatúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU 1981, Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967, str. 479.

Autorove diela


Ikarove nešťastie III.

Znovuzrodenie

Jar

Rozprávkový motív

Krajina