Zsolt Székelyhidi

1969 -
Zobraziť signatúry

Narodil som sa v roku 1969 v Debrecíne, kde žijem dodnes. Vysokoškolské vzdelanie som získal na Pedagogickej univerzite Györgya Bessenyeiho, v odbore kombinačného štúdia výtvarného umenia a geografie.
Popri učiteľskej činnosti sa venujem kresbe a maľbe. Moje diela boli vystavené na viacerých národných aj medtinárodných výstavách, venoval som sa aj ilustrácií kníh, najmä s fantasy a sci-fi tematikou.
Maľujem najradšej olejom, akrylom a akvarelom, v kresbe preferujem tuš a grafit, čiže je možné povedať, že sa venujem rôznym technikám a často aj ich kombináciám. Motívy mojich diel sú často figurálne a mojou srdcovou záležitosťou je aj zobrazovanie stredovekých budov.
V obrazoch sa snažím zachytiť spektrum nálad prevedených do farebnosti a línií, často odrážajúcich predovšetkým moje vlastné pocity. Preto veľmi obľubujem techniku rýchleho akvarelu. Svojho najväčšieho nepriateľa v umeleckej tvorbe vidím v priamej čiare, preto sa línie snažím zakrivovať rôznymi spôsobmi. Nerovná čiara je veselšia, hravejšia - rovnako ako aj môj postoj k životu.