Zdeněk Strouhal

1939-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.6.1931
Miesto narodenia: Zlín

Štúdium

Ak. maliar, študoval na umelecko - priemyselnej škole v Uh. Hradišti v rokoch 1957-61. V rokoch 1963-68 študoval na AVU Praha.
Od roku 1972 mal niekoľkoho výstav v Česku, Nemecku, Francúzku, zúčastňoval sa aj na rôznych iných výstavách.
Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach ministerstva kultúry v ČR, v národnej galérii v Prahe a v galérii národného umenia v Hodoníne.