Peter Hargaš

1951-
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Bratislava

Výtvarník Peter Hargaš žije a tvorí v Bratislave. Pracoval pod vedením akad. mal. Kataríny Kuzmovej a absolvoval odborné súkromné štúdiá u akad. mal. Jiřího Kubelku a akad. mal. Ladislava Hodného. Pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu absolvoval štúdium „Dejiny výtvarného umenia“ na UTV UK v Bratislave. Je členom spoločnosti ARTEM o.z., založil združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA a ARTKLUB SAROR.
Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie.
Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela možno nájsť v galériách a v súkromných zbierkach domácich a zahraničných milovníkov umenia.
Na Slovensku získal ocenenia v súťažiach „Výtvarné spektrum“ a „Misia 2013 – výtvarná pocta Cyrilovi a Metodovi“ a v zahraničí ceny Premio Internazionale d‘Arte San Crispino, Premio Citta di Porto Sant Elpidio a Perla dell Adriatico.
Zúčastnil sa projektov – Maľovaný rovník, Letný workshop Limbach 2014, Ján Hus – Posolstvá stále živé a Vyslanec mieru 2016. Svojimi dielami podporil viaceré benefičné podujatia.
Venuje sa tiež kresbe, grafike a ilustrátorským aktivitám.

Zdroj: http://peterhargas.sk/sk/tvorba/
http://peterhargas.sk/sk/biografia/o-mne/