Jarmila Marčišová

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16. Októbra 1987
Miesto narodenia: Žilina

Umeleckou činnosťou v obrazoch zachytáva slovenskú prírodu v abstraktnej podobe, ktorej farebnosť sa odzrkadľuje v premenlivosti ročných období. Vytvára osobitý výtvarný názor, rozvíja techniku štrukturálnej kresby a využíva silu prirodzenosti použitého materiálu. Kladie i ambiciózne ciele, ako sa dotknúť ideálov dokonalosti, krásy, slobody alebo ako presiahnuť horizont úžitkového, každodenného rozvrhu života.

Vzdelanie

Škola umeleckého priemyslu (2003 - 2007) - Odevný dizajn
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne (2007 - 2010) - Multimédiá a dizajn
Univerzita Palackého v Olomouci (2005 - 2017) - Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2019 - doteraz) - Slovenský jazyk a literatúra

Samostatné výstavy

Future Combat (2009) - Akadémia centrum Átrium Zlín
Fashion & Design Festival (2015) Virtuálna galéria
Premeny v prírode (2017) - UPoint informačné centrum a obchodu Univerzity Palackého v Olomouci

Skupinové výstavy

Výtvarné alternatívy (2002) - Považská Bystrica
Výtvarné spektrum (2005) - Trenčín
Green design Veľtrhy Styl a Kabo (2006) - Brno
Výtvarné spektrum (2006) - Trenčín
Fashion Games (2007) - Praha
Výtvarné spektrum (2007) - Trenčín
Percipio (2008) - Zlín
Štúdio L. Rochovej (2009) - Praha
Tvorba - Krajské kultúrne stredisko v Žiline (2015) - Žilina
Tvorba - Krajské kultúrne stredisko v Žiline (2018) - Žilina
Tvorba - Krajské kultúrne stredisko v Žiline (2019) - Žilina