Joža Úprka

1861- 1940
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.10.1861
Miesto narodenia: Kněžduby ( Morava )

Známy český maliar a grafik Jóža ( Jozef ) Úprka sa narodil 25.10.1861 v Kněždubě na Morave, zomrel 12.1.1940 v Hroznové Lhotě. Roku 1881 bol prijatý na Pražskú akadémiu k prof. Frant. Čermákovi, neskôr škola prof. Antonína Lhoty a Akadémia v Mníchove.Neskôr aj v Prahe – štúdium u Pirnera (1887). Potom sa uchýlil do svojho rodného kraja, kde vznikali mnohé jeho štúdie a obrazy - Maliar Moravského slovácka, Hroznové Lhoty, Vlčnova, Uher apod. XI. výstava S.V.Ú. Mánes predvádza už v roku 1904 súborné dielo tohoto autora ( spolu126 olejomalieb).Maliarska tvorba Josefa (Jóžu) Úprku prekonala vcelku jednosmerný štýlový vývin: okolo roku 1895 dospel k vrcholu svojho maliarstva svetla, aby v neskoršej ľudovožánrovej maľbe zdôraznil jej ornamentálnosť, ozdobnú štylizáciu kresby a rozprávačskú bohatosť. Prvotné národopisné zaujatie ľudovým životom Slovácka a Slovenska bolo tak veľmi skoro prekryté suverénnou manierou secesného tvarového prejavu. Lyrické efekty farebnej hýrivosti odvodenej z výtvarných princípov ľudového kroja a epickosť výjavov dedinského života, ktoré tak nadobúdali viditeľnú nadčasovú a metaforickú platnosť (Slovácka madona, 1901; Gajdoš, 1908; Rej děvčat, 1909; Hrnčířský trh v Hroznové Lhotě, 1913; Formosa, 1918). V každom prípade: Úprkova maľba mala v predprevratovej dobe závažnosť fakticky jediného záväzného príkladu umelecky náročného a zároveň národne, "slaviansky" adresného umeleckého činu.

Autorove diela


Muž v kroji

Mládenci z Mystřin

Dievča