Margita Krakovska

1922 - 2003
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.2.1922
Miesto narodenia: Humenné

Margita Krakovska sa narodila 21. februára 1922 v Humennom, kde po absolvovaní základnej školy a ročného učebného náukobehu študovala na Štátnej slovenskej odbornej škole na spracovanie dreva. Ako 32 ročná ovdovela, sama sa starala o výchovu 3 detí. Zomrela 6. júna 2003.
Jej trvalým záujmom bolo výtvarné umenie, najmä obdiv k antickému, renesančnému a barokovému obdobiu. V desiatkach štúdií i v pokusoch o maliarske spracovanie tém v kópiách známych majstrov sa zrkadlila jej túžba preniknúť do hĺbky a podstaty týchto malieb.
Z ich impulzu vznikali aj obrazy s náboženskou témou, ktorá je,j ako hlboko veriacemu človeku, bola osobne blízka. Tieto jej práce sa nachádzajú v súkromných zbierkach a niektoré zdobia interiéry kostolov (oltárny obraz sv. archanjela Gabriela v Ľubiši, obraz Pána Ježiša skláňajúceho sa k sv. Františkovi v kostole Všetkých svätých v Humennom, Ježiš ako dobrý pastier v Kostole sv. košických mučeníkov v Humennom).
Jej bezprostredný a neškolený výtvarný prejav sa však rozvinul predovšetkým v upriamení sa na zážitky svojho detstva i mladosti, trpké i veselé príbehy. Práve táto poloha jej výtvarnej tvorby tvorí obsahovo, výrazovo i formálne presvedčivý pohľad do doby, v ktorej žila. Tu neprekáža neznalosť anatómie, perspektívnej skratky, či obrazových plánov, pretože vizuálnou prioritou je atmosféra a emocionálny náboj zažitého. Tematicky vychádzala zo silných dojmov, ktoré v nej zanechali predvojnové, vojnové a krátko i povojnové roky. Vo svojich prevažne figurálnych kompozíciách zachycovala atmosféru mestečka so svojimi remeselníkmi, krčmičkami s hráčmi kariet, uličkami s podomovými predavačmi, námestím, parkom s pravidelnými tanečnými nedeľami, kaštieľom, trhmi (Pečenie domáceho chleba, U majstra Piriča, U obuvníka, Maliarsky učeň, Včasné ráno, Zábava v parku, Starká čistí fazuľu… ). Emotívne silné sú obrazy z evakuácie a transportu židov v roku 1943: Tak sme evakuovali, Smrteľný pochod.
Margita Krakovská sa v rokoch 1980 – 1990 zúčastňovala regionálnych a krajských súťaží a výstav neprofesionálnej výtvarnej tvorby, na ktorých získavala ocenenia. V roku 1986 sa autorsky predstavila na samostatnej výstave v Humennom. Kolektívne vystavovala okrem Humenného aj v Snine a v Mladej Boleslavi.
Margita Krakovská vo svojej tvorbe spájala úprimný a presvedčivý výraz, bohatú výpravnosť deja so spontánnym expresionistickým podaním naivného umenia.