Martin Tvrdoň

Zobraziť signatúry

Martin Tvrdoň sa narodil 12. 3. 1914 v Šuranoch. 1932–36 študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (prof. Vydra, Galanda, Fulla, Reichentál, Rossman), neskoršie súkromne u prof. A. Struhára. Pracoval ako reklamný návrhár a od 1950 sa sústavne venuje maľbe ako samostatný výtvarník. Pracoval v oblasti úžitkovej grafiky. Z literatúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU 1981, Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967.

Autorove diela


Biela stena

Pod smrekovicou

Krajina

Jeseň v Malých Karpatoch

Rozvodnená rieka

Čln pri brehu

Zátišie

Banská Štiavnica

Stromy pri ceste

Cesta na Štrbské Pleso

Z Vysokých Tatier