Dušan Sekela

1955-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 03.03.1955
Miesto narodenia: Medzilaborce

Štúdium :

V rokoch 1970 – 1974 absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach a v rokoch 1974 – 1980 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u profesorov Elvíry Antalovej, Róberta Dúbravca, Jána Želibského, Dezidera Castiglioneho a Ivana Vychlopena.

Oblasť tvorby :

V počiatočných dielach Dušan Sekela značné miesto venoval ľudskej figúre a skúmaniu ľudského charakteru, postupne čoraz výraznejšie smeruje k oprosteniu sa smerom od konkrétneho tvaru k preferovaniu myšlienky či pocitu. Často používa čisté geometrické tvary, ako sú guľa, ihlan alebo štvorec, pričom odkazuje na charakter človeka, ktorý však má viacero hrán, viac polôh a viac odtieňov. Objavuje neobmedzenosť priestoru. Napriek tomu, že miestami inštaluje do svojich obrazov už spomínané prvky, jeho diela sa nestávajú objektami, ale ostávajú obrazmi vo svojej klasickej forme. Ani vo svojej ďalšej tvorbe nezaneviera na ľudskú figúru, ktorá sa objavuje v jeho niekoľkých dielach, zväčša v torzovitej podobe. Poetika Dušana Sekelu sa v jeho tvorbe premieta do figúr, ktoré sa stávajú súčasťou prostredia, menia sa na éterické preduchovnené bytosti.V jeho dielach môžeme celkovo cítiť snahu o katarziu, očistenie, harmóniu, nekonečnosť foriem. Vo svojej podstate je výtvarníkom i človekom inklinujúcim k prírode. Má vyvinutý zmysel absorbovať množstvo podnetov, zachytiť aj ich najjemnejšie odtiene a napokon ich aj vyjadriť vo svojich dielach.

Samostatné výstavy na Slovensku ( výber) :

Bratislava, Humenné, Modra, Mojmírovce, Nitra, Spišská Nová Ves, Šaľa, Topoľčany, Vranov nad Topľou...

Samostatné výstavy v zahraničí (výber) :

Balčik ( Bulharsko), Barreiro (Portugalsko), Békéscsaba (Maďarsko), Bern, Budapešť, Calgary, Chur, Davos, Gordes (Francúzsko), Krakov, Luzern, Padua, Paríž, Praha, Rím, Schaffhausen, St. Gallen, Taškent (Uzbekistan), Varšava, Viedeň...

Je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, Umeleckej besedy Slovenska a Spolku výtvarníkov Slovenska.

Zúčastnil sa mnohých spoločných výstav na Slovensku a v zahraničí. Má zastúpenie v Galérii umelcov Spiša, v Galérii výtvarného umenia v Prešove, v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, v Oblastnej galérii M. A. Bazovského v Trenčíne a v Nitrianskej galérii, ako aj v súkromných zbierkach v Európe a v Amerike.V súčasnosti pôsobí ako slobodný umelec vo Švajčiarsku.

Autorove diela


Ležiaca