Josef Šarman

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1950

Po ukončení štúdií - Praha - sa venoval prevažne reštaurovaniu historických objektov . Postupne prechádzal na vlastnú tvorbu. Posledných 15 rokov sa venuje maľbe-
Člen - Únie výtvarních umělcú ČR
Klubu výtvarných umelcov a teoretikov SR