Michal Trembáč

1929 - 2015
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.9.1929
Miesto narodenia: Poprad

Narodil sa 21.9.1929 v Poprade. Zomrel 12.2.2015. Základy výtvarného umenia získal na súkromnej škole dekoratívneho umenia v Prahe, odkiaľ prechádza do Bratislavy študovať na SŠUP v odbore grafika. Kraj pod Tatrami a Spiš našiel si v jeho tvorbe stále miesto.Svojimi prácami vzdáva hold podtatranskému ľudu.Jeho kompozície charakterizuje kultivovaná práca s farbou nanášanou na rozsiahlých plochách, podporených naznákovou kresbou redukujúcou tvary reality na jej základné prvky.

Autorove diela


Ráno

Tanečnica

V dedine

Kat

Cínový kráľ

Krajina

V dedine

Z poľa

V dedine

Krajina

Z poľa

V dedine

Jeseň

Ždiarska krajina

Výrobňa vagónky Tatra