Naďa Čeklovská

Zobraziť signatúry

Narodila sa v r. 1985 v Trebišove, vyštudovala na Fakulte humanitných a prírodných vied literatúru a výtvarné umenie.
Vo svojej tvorbe sa sústreďuje najmä na prírodné motívy a námety zviazané s prostredím dediny a samotou. Vystavovala Kežmarku, Michalovciach a Sobranciach.
Momentálne vyučuje na Strednej umeleckej škole v Prešove a okrem maľovania sa venuje aj fotografovaniu a pc grafike.