Milan Čihák

1964 -
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Písek

Český výtvarník Milan Čihák sa narodil v roku 1964 v Písku. Vyštudoval na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Umelecké zručnosti rozvíjal pod vedením Dr. R. Preissovej, žiačky Cyrila Boudu. Od roku 1991 žije v Příbrami, kde v súčasnosti vyučuje na gymnáziu. Aktívne tvorí od začiatku 90. rokov. Jeho výtvarné práce zobrazujú českú krajinu, ale aj dominanty mesta Prahy a abstraktné kompozície. Čihák usporiadal mnoho výstav a jeho obrazy sú súčasťou viacerých súkromných zbierok v Čechách i mimo jeho hraníc (napr. v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Anglicku, Francúzsku, USA a Japonku).