Hugo Gross

1894 – 1971
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21. 5. 1894
Miesto narodenia: Svinná

Slovenský výtvarník Hugo Gross pochádzal z obce Svinná pri Trenčíne (21. 5. 1894). Výtvarníctvo študoval na umelecko-priemyselnej škole v Budapešti, neskôr súkromne na akadémii v Mníchove. Tu sa v miestnych obrazárňach zoznámil s európskym umením. Výtvarník sa učil taktiež v Prahe na umeleckopriemyselnej škole, v Drážďanoch na Akadémii výtvarných umení (1922 – 1924) a do roku 1925 vo Viedni. Zakrátko po ukončení vzdelávania prešiel do Trenčína, kde sa natrvalo usadil (okrem rokov 1944 – 1945). Hugo Gross je predstaviteľom konzervatívnych názorov reprezentovaných akadémiou. V tvorbe venovanej krajine sa približuje k nazeraniu impresionistov a pointilistov. Značnú časť portfólia jeho prác tvoria mestské veduty a figurálne zobrazenia. Hugo Gross umrel 25. 1. 1971 v Trenčíne.