Dezider Tóth

1947 -
Zobraziť signatúry

Dezider Tóth sa narodil 13. 3. 1947 vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre. 1962-66 študoval na SŠUP v Bratislave. 1966-72 na Vysokej škole výtvarných umeni (prof. Matejka). Raná fáza jeho tvorby sa vyznačuje zmyslom pre poéziu každodennosti, proklamáciu antiestetizmu, snahou o syntézu umenia a života, ktorá je krédom pop-artu. Interpretoval a reinterpretoval nájdený, či odhodený predmet v zmysle hry a recesie. Odpatetizovaná poetika civilizmu sa prejavili i v jeho maliarskych kompozíciách, svojim výrazom blízkych anglickej novej figurácii. Tvorba D. Tótha logicky vyústila aj do konceptu a umenia akcie. (Z. Rusinová). Z literatúry: 20. storočie. Kat. výstavy SNG. Bratislava 2000.