Tomáš Andraškovič

1871 – 1944
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8. 12. 1871
Miesto narodenia: Hlohovec


Maliar Tomáš Andraškovič sa narodil 8. 12. 1871 v Hlohovci. Istý čas pôsobil v Mníchove, kde sa stretol s Alexandrom Kubínyim, rodákom z Demänovej, ktorý bol v tom čase oporou mnohých našich tu tvoriacich maliarov (napr. Jaroslav Augusta, Emil Pacovský, Michal Csontváry, Ľudovít Csordák a ďalší). V Andraškovičových prácach sa premietal národný symbolizmus podobne ako v dielach Milana T. Mitrovského a Ivana Žabotu. Umelec vystavoval napr. po boku Hanulu, Lehotského a Augustu na spoločnej výstave moravsko-slovenských a uhorsko-slovenských maliarov v Hodoníne, ale tiež na Žilinskej priemyselnej výstave v roku 1903. Tomáš Andraškovič umrel v Bratislave v roku 1944.

Autorove diela


Zátišie s chryzantémami