Emanuel Bakla

1878 - 1943
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.8.1978
Miesto narodenia: Praha

Český maliar Emanuel Bakla sa narodil 11. 8. 1878 v Prahe. Výtvarné umenie študoval na miestnej Akadémii výtvarných umení pod vedením Maximiliána Pirnera a Václava Brožíka. Vo svojich prácach sa špecializoval na krajinomaľbu a výtvarné zachytenie prírodnej i kultúrnej rozmanitosti Prahy, predovšetkým jej barokových pamiatok. Maliar Emanuel Bakla umrel 17. 3. 1943.

Autorove diela


Krajina