Anton Doll

1826 - 1887
Zobraziť signatúry

Maliar a grafik Anton Doll sa narodil 3. marca 1826 do rodiny mníchovského učiteľa. Jeho výtvarné nadanie sa prejavilo už počas školských rokov, keď bolo podnecované aj jeho učiteľom, maliarom a litografom Franzom Dahmensom. Po roku 1846 začal Doll študovať právo na Mníchovskej univerzite, ale svoje štúdia čoskoro zanechal, aby sa od roku 1849 naplno venoval maliarstvu. O tri roky neskôr sa stal členom Mníchovského Kunstvereinu, ktorý vystavoval jeho diela. Vo výtvarných náhľadoch Dolla inšpiroval príklad K. A. Lebschéeho, Heinricha Bürkela, Adolfa Stademanna a Michaela Nehera. Spočiatku sa venoval tvorbe vedút a akvarelových pohľadov na zákutia starého Mníchova, ktoré boli dokumentárne veľmi presné. Neskôr maľoval obrazy s historickou architektúrou, ktoré ozvláštňoval obľúbenými dekoratívnymi momentmi. Okrem toho sa zaujímal o žánrové veduty lyrických nálad, pre ktoré mu boli vzorom holandské maľby 17. a 19. storočia. Množstvo pohľadov na vidiecku krajinu (zimné výjavy, žatva, náboženské púte) Doll vytvoril počas svojich umeleckých ciest po okolí Mníchova, po Švajčiarsku a severnom Taliansku. Jeho výtvarná technika bola blízka tvrdej a istej biedermeierovskej maľbe, no neskôr sa stala voľnejšou a iluzórnejšou. Diela Antona Dolla sa nachádzajú vo vlastníctve Neue Pinakothek v Mníchove a v Grafickej zbierke Štátnej galérie v Stuttgarte.

Autorove diela


Zimná krajina