Jozef Teodor Tekel

1902-1975
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 26.1.1902
Miesto narodenia: Prešov

Jozef Teodor Tekel sa narodil 26. januára 1902 v Prešove – Ľuboticiach, zomrel 14. júla 1975 v Trnave. Študoval na gymnáziu cistercitov v Baji v Maďarsku, filozofiu a teológiu v Gyöngyösi. V roku 1924 bol vysvätený za kňaza, od roku 1930 študoval maliarstvo na AVU v Prahe (prof. M. Švabinský). Od roku 1924 pôsobil ako kazateľ a katechéta v kláštoroch v Bardejove, Hlohovci, Nových Zámkoch, Nitre, Fiľakove, Podhradíku. V období 1939–43 pôsobil ako profesor kreslenia na františkánskom gymnáziu v Malackách. V rokoch 1943–50 bol v pastorácii v Malackách, Bratislave a Hlohovci. Dňa 13.4.1950 bol násilne odvlečený s inými reholníkmi do Hronského Beňadika a Belušských Slatín. V rokoch 1950–1975 žil a tvoril v Trnave. Pred štúdiami sa venoval rovnako kresbe i sochárstvu. V čase svojho pôsobenia v Malackách sa stýkal s J. Alexym, M. A. Bazovským, M. Benkom, L. Fullom, J. Mudrochom; počas pôsobenia v Trnave navštevoval J. Koniarka. Spracovával najmä náboženskú a protivojnovú tématiku. Vystavoval v Trnave (1968, 1990). Literatúra: Slovenský biografický slovník, VI. Zväzok, T – Ž, Martin 1994, str. 37. Zdroj foto.: frantiskani.sk

Autorove diela


Dievča

Útek do Egypta

Kristus

Svätý motív

Loďka s Máriou

Abstrakcia

Matka s dieťaťom

Kristus

Stojaca

Dvaja

Svätý motív

Abstrakcia

Kázanie

Matka s dieťaťom

Postavy III.

Madona s dieťaťom

Sv. motív

Sv. motív II.

Kristus

Stojaca

Postavy II.

Postavy I.

Postavy III.

Dvaja

Pieta I.

Pieta II.

Tváre

Madona s dieťatom

Dvaja

Matka s dieťaťom

Sv. motív

Madona s dieťatom

Sv. motív

Na kríži

Bez názvu

Pri studni

Oplakávanie

Rodina

Kristus