Maximilián Švabinský

1873 – 1962
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 17.9.1873
Miesto narodenia: Kroměřiž

Maximilián Švabinský sa narodil 17. 9. 1873 v Kroměříži, zomrel 1962 v Prahe. 1891 – 96 študoval na Akadémii v Prahe (prof. Pirner). 1910 sa stal profesorom grafickej špeciálky na Pražskej Akadémii, ktorú viedol až do roku 1927. Okrem maľby sa venoval aj kresbe a grafike. Z literatúry.: Žákavec, F.: Max Švabinský I. Praha. 1933; II. diel. 1936. Mateiček, A.: Max Švabinský. Praha. 1948; Encyklopedie českého výtvarního umění. Praha. 1975.

Autorove diela


Krajina

Kamélie

Krajina

Pri kúpaní

Po kúpaní

Akt zostupujúci do bazéna

Akt v bazéne

Les

Úryvok od Maximiliána Švabinského

Orchidea

Banány

Ženský akt v záhrade

Mraky

Návrat z lovu - Rajská sonáta

Dúha

Dúha

Krajina

Krajinka

Na poli

Kvitnúca lipa

Leto na Chodove

Akt v prírode

Búrlivá krajina

Vojak

Zjavenie

Les

Dúha

Sediaca