Bc.Art.Sebastian Weiser

Zobraziť signatúry

Didier Le Mar (civilné meno Bc.Art.S. Weiser) sa zaoberá technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, kombinovaných techník fotografovania, sôch ,skulptúr či fresiek rozvíja , analyticko-mystickú podobu absolútna, ktorá je štruktúrovaná presnou kompozíciou, vyváženou farebnosťou a protikladným vyjadrením dynamického estetizmu a statickej vágnosti, ktorá je v hlbokom podvedomí autora, milujúceho dynamiku ťahov štetca.

Zaoberá moderným ponímaním a spracovaním hliny a vzácnych drevín ako je napr. OUDH ktoré je spracované z majstrovským tradičným spôsobom starých majstrov s dôrazom pre moderný detail.Zotrval na tom poli abstrakcie a golden art shadow ako aj coloroteraphy a Feng shui prvkami . Bc.Art.S Weiser, ktorý neprestal usilovať o umelecké dielo kontemplatívne, prestúpené aurou umeleckého života.

Mimo časové kreácie znásobené neohraničenosťou priestoru, ponúkajú realitu načrtnutú presným vnímaním vonkajšieho taktiež vnútorného putovania života a životných situácií, deštruktívnych schopností, pričom človek v úlohe maliara a fotografa sa stáva pozorovateľom, ktorý prináša absolútne vernú a oslnivo priezračnú impresiu mystického okamihu, vyplývajúceho zo zmyslového vnímania jemne diferencovanej, sústredene načrtnutej elegancie.

Rodina Weiserových ma dlhoročnú umeleckú tradíciu, ktorá sa datuje od roku 1949 a to Slovenskou výtvarníčkou Akdm.A.Weiserovou, ktorá ma mnohé v tom čase ČSR uznania za tvorbu a jej nespočetné a nádherne výstavy. Jej manželom bol Profe.fotograf.J.Weiser ,ktorý pracoval- Lekárska fakulta UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho snímky, môžete nájsť v rôznych náučných knihách a učebniciach z obdobia ČSR. Ich rodina sa môže pochváliť aj ďalšími členmi rodiny ,ktorý sa zaoberajú umeleckou činnosťou.