Otakar Štafl

1884 - 1945
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 30.12.1884
Miesto narodenia: Hvlíčkov Brod

Otakar Štáfl sa narodil 30. 12. 1884 v Havlíckovom Brode, zomrel 14. 2. 1945 v Prahe. Syn rezbára Jozefa Štáfla (1861-1938). Žiak súkromnej krajinárskej školy F. Engelmüllera. Potom študoval na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe. Pocas pôsobenia na Slovensku vydal roku 1928 album akvarelov "Vysoké Tatry". Maloval hlavne krajinomalby z ceskomoravskej vysociny. Vynikol tiež ako ilustrátor. Z literatúry: Toman, P.: Slovník ceskoslovenských výtvarných umelcu, Praha 1947, zv. II, s. 557-558.

Autorove diela


Motýle

Tatry - pleso