Ernest Spitz (Špitz)

1927-1960
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.7.1927
Miesto narodenia: Trnava

Ernest Spitz sa narodil 16. júla 1927 v Trnave. V r. 1958 inicioval vznik Galérie mladých. V začiatkoch tvorby nadviazal na európske umenie, najmä na ranné diela P. Picassa a P. Cézana, čo sa prejavilo v kresbovom i maliarskom sústredení na pevnú kompozičnú výstavbu a sýty kolorit vo svojich dielach. Priťahoval ho aj problém anatomického kubizmu (Matka, 1957). Jeho vrcholným dielom je obraz rozzúrený Jób (1959-1960), ktorý sa rodil počas autorovej nevyliečiteľnej choroby - ako metafora tragického individuálneho osudu i spoločenského diania. Zomiera po ukončení tohoto diela 12. novembra 1960 v Prahe vo veku 33 rokov.
Zdroj foto: gjk.sk

Autorove diela


Žena

Dievča

Odpočinok

Zátišie s pomarančom