Ľudmila Lakomá-Krausová

1940 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.3.1940
Miesto narodenia: Veľké Zalužice

Narodila sa 4. marca 1940 vo Veľkých Žalužiciach, okr. Michalovce.

Štúdium

Absolventka výtvarného odboru Pedagogického inštitútu UPJŠ v Prešove (1959 – 1963). V roku 1982 získala doktorát v odbore výtvarná pedagogika. Do roku 1989 bola členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave a od roku 1990 členkou Združenia výtvarných umelcov Košice pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave.

Ľudmila Lakomá – Krausová, maliarka Zemplína, už prekročila hranice tohto teritória na ceste do zjednotenej Európy. Neopustila však teritórium svojho duchovného sveta a života. V ňom je naďalej konvenčná, čo je ozdobou jej osobnosti. Prejavuje sa to v spôsobe jej života, v maliarskej pracovitosti, v láske k tradíciám, k rodine, domovu, priľnutosti k prírode, vidieku i rodnému mestu.

Oblasť tvorby :

Kresba, grafika, maľba, ilustračná maľba, textilná tvorba.

Samostatné výstavy :

V rokoch 1975 – 1999 pripravila 30 samostatných výstav.

Na Slovensku :
Nitra, Komárno, Trenčianske Teplice, Košice, Prešov, Trebišov, Humenné, Bardejov, Medzilaborce, Starý Smokovec, Strážske, Sobrance, Michalovce.

V Poľsku :
Jaslo, Jaroslaw.

Na Ukrajine :
Užhorod, Mukačevo.

V Maďarsku :
Bekešská Čaba, Nyíregyháza.

Kolektívne výstavy :

V rokoch 1972 – 1999 sa zúčastnila 62 kolektívnzch výstav na Slovensku, v Českej republike, na Ukrajine, v Nemecku, v Maďarsku a v Poľsku.Je účastníčkou medzinárodných maliarskych plenérov a sympózií na Slovensku a v zahraničí.

Autorove diela


V tanci na Zemplíne

Pod horou