Mikuláš Szemere – Szmrtnik

Zobraziť signatúry

Mikuláš Szemere – Szmrtnik študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Sably-Frischauf, prof. F. Déry). Od 1913 začal vystavovať v Budapešti. Niekoľko rokov strávil v Nemecku. 1928–31 pôsobil v Bratislave, kde mal roku 1928 súbornú výstavu. Jeho maliarstvo vychádzalo z neorenesancie, najmä však jeho žáner mal ponurú clivosť ozvláštňovania naturalistického sujetu. Z literatúry: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997, s. 145.