Sergej Duplij

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Ukrajina

Talentovaný Sergei Dupliy je veľkorysý, spokojný maliar s jasne definovanými národnými charakteristikami. Je schopný sprostredkovať vo svojich dielach viac ako sto farieb krásy krajiny. Jeho skice a obrazy sú zvlášť charakteristické farebnými kombináciami "Hudbou pre oči" , ale predovšetkým hrubým nanášaním farebných tónov na plátno. Vo svojich dielach tak dáva prednosť spontánnemu vyjadreniu emócií, priamemu kontaktu s prírodou, slnkom, svetlom, ktoré okúzľuje a všetko harmonizuje. Pravá hodnota - zlúčenie rôznych farebných prvkov v celej snímke. Pravdepodobne jediným možným spôsobom, ako dosiahnuť a odovzdať farebné bohatstvo na svete, ktorý ho obklopuje, a do istej miery spĺňa požiadavky na spontánny dotyk k tejto farebnej prírode. S. Dupliy pozná silu farby, náhodným nanášaním vznikajú obrazy v primitívnej výzdobe. V jeho tvorbe nachádzame prevažne témy krajín a kytíc, ktoré vďaka hrubému nánosu farby pôsobia sviežo a dynamicky.

Autorove diela


Kvety