Vladimír Sychra

Zobraziť signatúry

Vladimír Sychra sa narodil 28. 1. 1903 v Prahe. Študoval na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe (prof. Dítě), AVU (prof. Švabinksý). Od 1929 sa zúčastňoval na výstavách Mánesu. 1928 bol v Paríži. 1940 mal súbornú výstavu v Topičovom salóne, 1942 v Mánese, 1946 v Hořejšově Galérii. Od 1947 profesor Pražskej Akadémie. Z literatúry : Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993, II. zv. str. 514 .