Jan Frans Van Bloemen - (pripisované)

1662 - 1749
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 12.5.1662
Miesto narodenia: Antwerp ( Belgicko )

Jan Frans van Bloemen sa narodil 12.5.1662 , zomrel 13.6.1749. Bol pôvodom antwerpským krajinárom činným predovšetkým v Ríme. Vďaka svojmu nadaniu sa prepracoval do pozície hlavného maliara vedút talianskeho vidieka v štýle klasickej krajinárskej tradície. Van Bloemen sa vyučil u Antona Goubaua, maliara trhových scén a výjavov zo života nízkych sociálnych vrstiev v štýle bambocciantov. Neskôr cestoval do Paríža, Lyonu, Turína a Ríma, kde pôsobil po zvyšok života. Tu sa mu začalo dariť natoľko, že získaval objednávky na rozmerné veduty od takých prominentných patrónov, akými boli španielska kráľovná Alžbeta Farnese, pápež a rímska aristokracia. Umelec sa pripojil k skupine Bentvueghelov, holandských a flámskych umelcov v Ríme, ktorí vo svojich krajinomaľbách zobrazovali veľké vzdialenosti. Členom Accademia di San Luca sa napriek svojej popularite stal až v sedemdesiatich rokoch.

Autorove diela


Historický motív

Historický motív