Jitka Bezúrová

1958-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25. 12. 1958
Miesto narodenia: Brno

Narodila sa 25. 12. 1958 v Brne. Po gymnaziálnom štúdiu v Senci /1974-1978/ absolvovala štúdium u profesora Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave /1978-1984/. Počas štúdia sa venovala aj tvorbe a publikovaniu poézie v časopisoch, v roku 1999 jej vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ zbierka poézie Svetlo s vlastnými ilustráciami.

Ocenenia:
1984 - cena Matice slovenskej v súťaži o Najkrajšiu knihu Československa za bibliofilské vydanie poézie J. Buzássyho Znelec.
1985 - odmena Slovenského literárneho fondu za zbierku básní
1992 - cena UMSK a Literárneho týždenníka za cyklus básní
1994 - odmena v súťaži Rudolfa Dilonga za poéziu
Venuje sa maľbe, kresbe, akvarelu, grafike, ilustrácii a písaniu poézie. Žije a tvorí v Senci.